We maken van koken een sleutelervaring

‘Wat eet ik nu dat mensen in de tijd van de jagers en verzamelaars ook al aten?’
Waarom eten rijke mensen niet altijd hetzelfde als arme mensen?
Waarom zit er vaak teveel zout en suiker in bewerkt voedsel?
Wat heeft klimaat met eetgewoontes te maken?

Waarom doen geven wij op deze manier les?

Uit 10 jaar ervaring blijkt dat de aandacht voor het ‘hoe’-aspect van een les wezenlijk is voor het laten beklijven van de lesstof. Onze ervaring leert dat:

Zelfs met  klassen van 30 kinderen en een beperkte tijd is een les van De Smaak te Pakken een rijke ervaring met diepgang.
In de lessen kijken we door de bril van voedsel en raken aan de volgende vakken:

De lessen zijn vakoverstijgend. De leerstof komt tot leven en wordt persoonlijk. Verbanden worden inzichtelijk. Talloze woorden en begrippen rondom voedsel die op deze vakgebieden van toepassing zijn, komen aan de orde. Onze lessen zijn voor de middenbouw en bovenbouw.

Kijk ook voor meer informatie naar de twee actuele kooklessen uit ons menu.